Welcome to the website of the Municipality of Nagybaracska

Our current news and announcements

KSH Egyéni gazdaságok összeírása

KSH Egyéni gazdaságok összeírása

A gazdáknak a növénytermesztésről, az állattenyésztésről, a mezőgazdasági tevékenységet végző munkaerőről, illetve a beruházásokkal és a termeléssel összefüggő ráfordításokkal kapcsolatban kell adatokat szolgáltatniuk.

Bursa Hungarica „A”

Bursa Hungarica „A”

Nagybaracska Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2024. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan.

Bursa Hungarica „B”

Bursa Hungarica „B”

Nagybaracska Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal
együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Közlemény ebösszeírásról

Közlemény ebösszeírásról

Nagybaracska Község Önkormányzata a község közigazgatási területén ebösszeírást rendelt el, melynek időtartama: 2023- július 1-2023 szeptember 30.

Presentation of our settlement

Location

Nagybaracska is located at the southwestern tip of the Danube-Tisza. Its western part is located directly on the eastern bank of the Ferenc Canal, which separates it from the island of Mohács. Its proximity to the Danube influences its hydrographic conditions. Groundwater levels are quite high, constantly related to changes in river water levels. Inland water is breaking up in many places, and locals have been fighting it for more than a hundred years. The island of Margitta (Mohácsi) is being dredged by the construction of sewerage systems. The canals merge through sluices and pumps into main collectors, and then the main collectors reach the Ferenc Canal and the Great Danube. However, the higher parts are free of inland water, very good topsoil was formed on the alluvium deposited by the floods. The Franciscan Canal lost its significance after the Trianon peace order, the border was cut in two.

Traffic

Road distances from Nagybaracska:

On road 51 (north): Baja 17 km, Kalocsa 59 km, Budapest 177 km;
On road 51 (south): Hercegszántó (border) 15 km, Sombor 42 km (in Serbia 17-1 road);
Mohács 19 km, Dunafalva 17 km,
on road 57: Pécs 56 km;
On road 51 + 54: Kecskemét 112 km;
On road 51 + 55: Szeged 118 km

Regular bus traffic to Baja and Hercegszántó.

Bus services depart to Mohács, Dunafalva and Hóduna.

History

Nevével

már 1318-ban találkozunk az okiratokban. Amikor ugyanis Becsei Imre királyi adományképpen megkapja Bátmonostort, a bodrogi főispán a határkőjelölés alkalmával egy Barascha nevű faluról is említést tesz. 1416-ban Töttös birtokaként van említve. 1455-ben a bácsi káptalan Nagyvölgyi Lászlót iktatta be az őt megillető birtokrészbe. 1466-ban még a Töttösöké. Töttösi Lászlónak halála s a családnak magvaszakadta után a Várdaiéké lett örökszerződés címén. Ugyanebben a században a szekcsői Herczeg családnak is van itt része,1472-ben pedig a Geszti család is földesúr itt. 1482-ben egyes részei zálogban voltak a Czobor család birtokában, Baracska az 1522. évi dézsmajegyzékben is fel van tüntetve. 1533-ban Kisvárdai István leánya Apafiné Borbála baracskai birtokrészét Pusztaszentmihályi Tamásnak adta el.

1300-1500

A török

defterek a bajai nahijében sorolják fel Baracskát az 1580 és 1590-ben 13 adózó házzal. 1658-ban a nádor Serényi Pálnak adományozta. Bács vármegye első összeírásában, 1699-ben Baracska is fel van említve 26 gazdával, 1714-ben 22 szerb gazdát és egy bírót sorolt fel az összeírás, 1727-ben pedig 40 adófizetőt említ meg és megemlíti, hogy szerb pap is volt a községben.

1500-1700

Baracskából

többen a szomszédos Beloberdo pusztán telepedtek le. Nem lehetetlen, hogy a mai Baracska ennek a helyén van. 1743-ban az újra telepített Baracskát Tótinának is nevezik, ez a 13. században keletkezett Tóti helység elszlávosodott alakja, ma már a baracskai határba olvadt.

1743-ban Baracskán vesszőből építettek katolikus templomot, amelynek helyén aztán 1789-ben állandó anyagból készült templom épült.

1760. években erősen özönlöttek ide magyar lakosok, ezért a szerbek inkább Stanisityoba költöztek. Az 1768. évi okiratok szerint 182 család lakta. Úrbéri rendezés 1772-ben volt itt. 1838-ban nagy árvíz öntötte el a községet. 1848 előtt a királyi kincstár volt a község földesura.

1700-1900

Az 1900. évi

népszámláláskor 4149 lélek lakta 751 házban, anyanyelvük szerint ezek közül 3819 volt magyar, 253 német, 1 szerb, 76 egyéb. Vallás szerint 4033 római katolikus, 4 ortodox, 5 ágostai evangélikus, 92 izraelita, 15 egyéb. (Ma a lakosság 3926 lelket számlál, akik mind magyarok.) Területi határa 7996 hold. Postája, távírója helyben, vasúti állomásaGarán van.

A község főjegyzője dr. Nagy Gábor, a. ü. jegyző Mihler Boldizsár, a csendőrség parancsnoka Szarvas Ferenc tiszthelyettes, a római katolikus egyház élén Lengyel József plébános áll, az iskola igazgatója Klazsik Ferenc. A közegészségügyi szolgálatot dr. Jahn Vilmos és dr. Elchinger István látják el. Állatorvos Máté Gyula. Szülésznők: Grünfelder Anna, Szivi Mihályné és Lakatos Gáspárné. A postát Greschel Bódogné vezeti.

Van a községben R. K. Olvasókör, Gazdakör, Tűzoltó Egyesület, Levente Egylet, Polgári Lövész Egylet, Rokkant Egylet, Frontharcos és Vöröskereszt Egylet.

Itt működik az Országos Központi Hitelszövetkezet fiókja is.

1912-ben megépült a Baja–Bezdán–Zombor-vasútvonal, amely a települést is érintette – a vasútvonal 1972. december 31-vel szűnt meg.

1960. augusztus 20-án kezdte meg működését az új szélesvásznú mozi, amely községfejlesztési alapból a helybeli tanács támogatásával épült fel. A nézőtéren a földszinten és a karzaton 285 fő számára volt hely. Bács-Kiskun megyében ez lett a 19. szélesvásznú mozi. Az eseményről a Magyar Filmhíradó 1960/35. száma számolt be.

1900-
The famous native of the village József Sobriis the inherited champion of fish cooking in Hungary.
Attractions
  • The late Baroque church dedicated to Prince St. Imre was built in 1789. It burned down during World War II but was rebuilt in its original form. A small church was built from this cane in this place in 1747, which burned down two years later. In the same year the new one was built, and in 1789 the new one was made of permanent material. However, this is not the original either, as the World War II, it was burned down by a military flare in 1943, so it had to be rebuilt.
  • A memorial to the victims of World War II was was erected in 1990 in the Republican Memorial Park.
  • Near the Roman Catholic Church is the statue of St. Roch , erected in 1888.
  • In front of the Roman Catholic Church stands the Baroque Statue of the Holy Trinity, built in 1857.
  • In August, the Sobri Cup Fish Cooking Competition will be held here and beyond across the country.
  • The farewell of the village will be held in November, where a landing fair will also enrich the program. (First Sunday after Imre)