Víziközmű Társulati közgyűlési meghívó

2022. szept. 7.

Meghívó a Nagybaracska-Hercegszántó-Gara Szennyvízközmű Építő Viziközmű Társulat rendkívüli közgyűlésére.

A Nagybaracska-Hercegszántó-Gara Szennyvízközmű Építő Viziközmű Társulat (székhelye: 6527 Nagybaracska Szabadság tér 10, cégjegyzékszám: 03-016-00064 a  továbbiakban: „Társulat”) rendkívüli közgyűlésére.

A Társulat Elnöke összehívja a Társulat Rendkívüli Közgyűlését, amelyre tisztelettel meghívjuk Önt az alábbiak szerint:

A Közgyűlés időpontja: 2022 év szeptember hó 21 nap 17,00 óra
A Közgyűlés helyszíne: Művelődési Ház Nagybaracska Szabadság tér 23.

A Közgyűlés megtartásának módja: a közgyűlés a meghívottak és  meghatalmazottaik személyes jelenlétével  kerül megtartásra.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 2022 év szeptember hó 21. nap 17:30 órakor azonos helyszínen, azonos napirenddel kerül megtartásra. A  megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a  megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Napirendi pontok:

  1. A Társulat elszámolással történő megszüntetése,
  2. Elszámoló Biztosság választása
  3. Egyebek.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok (küldöttek) által megtestesített szavazatok több mint 50 %-a személyesen vagy meghatalmazottja útján jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A Társulat minden tagja jogosult személyesen vagy meghatalmazottja útján a közgyűlés tevékenységében részt venni.

A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű (aláírt és két tanú által hitelesített) magánokiratba kell foglalni.

Nagybaracska, 2022. szeptember 06. nap

Nagybaracska-Hercegszántó-Gara Szennyvízközmű
Építő Viziközmű Társulat IB Elnöke